Raksturīgākie simptomi, kas liecina par instrumentu paneļa defektu:

– panelis mēdz reizēm izslēgties;

– deg SRS ziņojums;

– panelis reizēm iepīkstas;

– nedarbojas pagriezienu indikācija panelī;

– nespīd tālās gaismas indikācija:

– displejā pazūd pikseļi;

– pulkstenis darbojas laika uzstādīšanas režīmā.
Atpakaļ