VOLVO ELEKTRONISKO MODUĻU REMONTS UN PROGRAMMĒŠANA

Priecājamies, ka Jūs interesējaties par SIA„JK Electronic” un SIA "ChipCloning.lv" sniegtajiem pakalpojumiem.


Ko mēs darām?

Jau vairāk kā 20 gadus nodarbojamies ar Volvo vieglo automašīnu diagnostiku, elektronisko bloku remontu un programmēšanu.

Mūsu darbības pamatideja – ja bloka remonts ir tehnoloģiski iespējams un ekonomiski pamatots, mēs to veicam.

Galvenokārt mūsu klienti ir auto remonta speciālisti, kuriem piedāvājam izdevīgus sadarbības nosacījumus.   

Iespēju robežās palīdzam risināt arī citus ar Volvo automašīnām saistītos jautājumus.

Diagnostiku un programmēšanu veicam ar autorizētu Volvo VIDA iekārtu.


Kas raksturo mūsu darbu?

Kvalitāte

Izmantojam tikai kvalitatīvus un pārbaudītus materiālus, instrumentus, remonta un kontroles iekārtas.

Termiņi

Cienām gan Jūsu, gan mūsu laiku, tāpēc darbus cenšamies veikt pēc iespējas īsākos termiņos – vidēji vienā līdz divās darba dienās.

Garantija

Visiem veiktajiem darbiem, ja nav atrunāts citādi, dodam viena gada garantiju.