VOLVO ATSLĒGU IZGATAVOŠANA UN REMONTS

Izgatavojam, programmējam un remontējam atslēgas visiem VOLVO vieglo automašīnu modeļiem sākot ar MY (Model Year) 2000


Kas ir auto atslēga?

Auto atslēgu no konstrukcijas viedokļa var sadalīt trīs daļās – divas no tām ir elektroniskas un viena mehāniska. Elektroniskās daļas un baterija ir iebūvētas plastmasas korpusāpultī.

Viena elektroniskā daļa ir tālvadības pults daļa kas darbojas no baterijas. Lai tā darbotos, nepieciešama programmēšana.

Otra elektroniskā daļa ir čipa jeb imobilaizera daļa. Tā darbojas bez baterijas. Lai tā darbotos, nepieciešama programmēšana. P2 platformai imobilaizera čips ir integrēts atslēgas sagatavē, bet P1, P3, P4, P5, P6 platformām tas ir integrēts pultī. Imobilaizeris ir svarīgākā auto pretaizdzīšanas sistēma.

Trešā daļa ir mehāniska atslēga. Lai tā darbotos nepieciešams atbilstošs mehāniskais kods.


Kā tiek izgatavota auto atslēga?

Mehāniskās atslēgas kopiju izgatavojam ar kopējošo frēzi pārnesot jūsu atslēgas mehānisko kodu uz atbilstošu atslēgas sagatavi. Frēzēšanu veicam uz profesionāla firmas SILCA darbagalda.

Tālvadības pulti un imobilaizera čipu programmējam.


Ko mēs piedāvājam?

Visiem modeļiem piedāvājam oriģinālās VOLVO pultis un atslēgas. Dažiem modeļiem piedāvājam arī ekonomisko variantu – Ķīnā ražotu pults korpusu un atslēgas sagatavi + pārbaudītu, lietotu oriģinālo VOLVO pults elektronisko daļu.

Zemāk minētajās cenās ir iekļautas pultis, to programmēšana, atslēgu sagataves un to frēzēšana. Visas pultis tiek nokomplektētas ar jaunu bateriju.


Cik ilgs laiks nepieciešams auto atslēgas izgatavošanai?

Programmēšanas un frēzēšanas darbi parasti aizņem aptuveni 1h


Cik tas maksā?


P1 platforma

EUR 205* Oriģinālā VOLVO pults + Ķīnā ražota atslēgas sagatave

EUR 240* Oriģinālā VOLVO pults + oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

*Cena ar PVN

P2 platforma

EUR 290* Oriģinālā VOLVO pults + oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

EUR 120* Oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

EUR 200* Oriģinālā VOLVO pults

EUR 150* Pārbaudīta, lietota oriģinālā VOLVO pults elektroniskā daļa + Ķinā ražots pults korpuss un atslēgas sagatave

EUR 70* Ķīnā ražota atslēgas sagatave

EUR 90* Pārbaudīta, lietota oriģinālā VOLVO pults elektroniskā daļa + Ķinā ražots pults korpuss

EUR 70* Firmas SILCA atslēgas sagatave. Kvalitatīvs un ekonomisks variants atslēgas rezerves kopijai.

*Cena ar PVN

P3/P4 platforma

EUR 205* Oriģinālā VOLVO pults (5 pogas) + Ķīnā ražota atslēgas sagatave

EUR 240* Oriģinālā VOLVO pults (5 pogas) + oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

EUR 255* Oriģinālā VOLVO pults (6 pogas) + Ķīnā ražota atslēgas sagatave

EUR 290* Oriģinālā VOLVO pults (6 pogas) + oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

EUR 150* Pārbaudīta, lietota oriģinālā VOLVO pults elektroniskā daļa (5 pogas) + Ķinā ražots pults korpuss un atslēgas sagatave

*Cena ar PVN


P5/P6 platforma

EUR 300* Oriģinālā VOLVO pults + oriģinālā VOLVO atslēgas sagatave

*Cena ar PVN


Kas nepieciešams atslēgas izgatavošanai?

Nepieciešama Jūsu automašīna un visas esošās auto atslēgas. Neesošās atslēgas tiks izdzēstas. Programmēšana tiek veikta caur diagnostikas (OBD) ligzdu, bez vadības bloku noņemšanas.


Remonts

Piedāvājam arī atslēgu un pulšu diagnostiku un remontu, kā piemēram bojāto mikroslēdžu, bateriju kontaktu, korpusu nomaiņu utt.